Obsah -Filtry

Zemní filtr

Zemní filtr se zařazuje za septikem jako druhý biologický stupeň čištění splaškových odpadních vod, čímž se zvyšuje celková účinnost čištění. Těleso zemního filtru tvoří plastová nádrž z polypropylenu vytvářející vodotěsnou konstrukcí, ve které je uložena horní rozvodná a dolní sběrná drenáž se štěrkovým obsypem a s vrstvou praného písku jako filtrační náplně. Prostor nad filtrační náplní je překryt vodotěsnou folií a zasypán vrstvou zeminy.

Půdní filtr

Půdní filtr je zjednodušenou alternativní variantou zemního filtru, kde plastové těleso nahrazuje nepropustná PVC folie v kombinaci s geotextilií, chránící ji oboustranně proti mechanickému poškození. Geotextilie a PVC folie se ukládá přímo do předem připraveného výkopu. Vnitřní uspořádání půdního filtru je shodné jako u filtru zemního.
Přiřazení typové velikosti filtru, základní rozměry a způsob instalace obou variant jsou podrobně popsány v Technických dodacích podmínkách výrobce.

Výhody

Provoz zemního a půdního filtru je bez nároku na energii a obsluhu. Pravidelně se kontroluje pouze odtok odpadní vody a případně se provádí vyčištění sběrné šachty.

Výhoda systému septik + filtr je, že nepotřebuje přípojku elektrické energie a z hlediska provozu jsou provozní náklady zanedbatelné.


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -