Obsah -Septiky

Tříkomorový septik je podzemní průtočná nádrž se třemi postupně protékanými komorami oddělenými příčkami. Funguje jako usazovací nádrž ve které se odpadní vody předčistí tím, že dojde k usazení kalu a jeho částečnému anaerobnímu vyhnívání. Usazený kal je pak nutné jednou ročně  částečně odčerpat. Samotný septik není dostatečně účinný a je třeba jej doplnit ještě o další stupeň biologického čištění a to buď o zemní či půdní filtr nebo biofiltr. Septik se zemním filtrem nedosahuje účinnosti domovní čistírny, ale hodí se tam kde je produkce odpadní vodu občasná a kdy není vhodné použití domovní čistírny odpadních vod. Vhodné je například použití septiku na chatu. Septik s dočištěním je vhodným řešením pro sezónní rekreační objekty s převážně víkendovým provozem (přerušovaný režim produkce odpadních vod).

Společnost EKOSYSTEM s.r.o. nabízí septiky jako prefabrikované samonosné celoplastové nádrže v provedení

  • válcovém o užitečném objemu 2 m3 až 18 m3 pro 3 až 30 EO
  • oválném o užitečném objemu 2 m3 až 16 m3 pro 3 až 24 EO.

Základní rozměry a způsob instalace jsou podrobně popsány v Technických dodacích podmínkách výrobce (součást dodávky s výrobkem).

Výhody
Anaerobní domovní čistírna odpadních vod, která nepotřebuje přípojku elektrické energie, zanedbatelné provozní náklady. Vývoz kalu pouze jednou za rok.

Stavební povolení
Je třeba. Vyřizuje vodoprávní úřad., správní poplatek.

Povolení k vypouštění
Je třeba. Vyřizuje vodoprávní úřad, bez správního poplatku. Vzhledem k nižší účinnosti tohoto čištění je nutné individuálně posoudit garanci požadovaných odtokových parametrů. Účinnost čištění se pohybuje kolem 50-70%. Při vypouštění do podzemních vod (vsakování), nesplňuje tento způsob požadavek na čištění amoniakálního dusíku (N-NH4) a fosforu (Pc) a je nutné individuální projednání s příslušným vodoprávním úřadem.


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -