Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Sběrač ropné fáze

Sběrače jsou určeny pro účinné čerpání volné fáze ropných látek z vodní hladiny. Jsou konstruovány pro čerpání z volné hladiny, z vrtů, nebo kopaných studní. Pro čerpání z volné hladiny (při relativně pokojné hladině) používáme sběrače s plovákem. Průtok závisí na viskozitě látky a typu čerpadla.

Typ čerpané látky tekuté látky do 1 g.cm-3
Varianty dopravy fáze Čerpadlo ruční zubové nebo motorickéVzduchový kompresor

Popis funkce:

Čerpání tlakovým vzduchem
Těleso sběrače plní v tomto případě funkci vzduchového čerpadla. Přelivná hrana sběrače se nastaví na požadovanou úroveň pod hladinou (v závislosti na viskozitě a tloušťce fáze ropné látky). Fáze z hladiny samovolně přetéká přes přelivnou hranu do akumulačního prostoru. Přepadová hrana může být opatřena sítem pro zamezení nátoku hrubých nečistot do sběrače. Správný chod zařízení zabezpečuje systém zpětných ventilů. Četnost cyklů je závislá na zvoleném akumulačním objemu sběrače a rychlosti nátoku fáze (viskozitě).

Čerpání čerpadlem
Přelivná hrana sběrače se nastaví na požadovanou úroveň pod hladinou (v závislosti na viskozitě a tloušťce fáze ropné látky). Fáze z hladiny samovolně přetéká přes přelivnou hranu do akumulačního prostoru sběrače. Přepadová hrana může být opatřena sítem pro zamezení nátoku hrubých nečistot do sběrače. Čerpadlem se odebírá kontinuálně fáze z akumulačního prostoru sběrače. Hloubkou zanoření přelivné hrany sběrače se nastaví požadovaný depresní kužel pro strhávání fáze z hladiny.

Sběrače je možné opatřit vedením a vodícími lanky pro půdorysné vymezení, které dovoluje volný pohyb pouze s aktuální úrovní hladiny.
Ropná fáze je čerpána do nádob nebo do odlučovače pro dousazení a následně odvážena k další likvidaci.

Schéma sběrače

 Sběrač ropné fáze


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -