Obsah -Žumpy ZV a ZH

Použití

Žumpa je podzemní vodotěsná nádrž bez odtoku, používaná ke shromažďování splaškových odpadních vod ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.( Zákon o vodách) před jejím vyprázdněním (obvykle fekálním vozem).

 

 

Žumpy, jako bezodtokové nádrže, se nesmějí opatřovat odtokem a přelivem. Všechny přiváděné a shromážděné odpadní vody musí být ze žumpy vyváženy a hygienicky nezávadně zneškodňovány ve vhodné čistírně městských odpadních vod.

 

Žumpy se vyrábí ve dvou tvarových provedeních

  • Typová řada ZH – těleso žumpy hranaté o užitečném objemu od 4 m3 do 20 m3
  • Typová řada ZV – těleso žumpy válcové o užitečném objemu od 3,8 m3 do 15 m3

Typová řada ZH – hranaté těleso je nesamonosné určené k obetonování.
Typové řada ZV – válcové těleso je v provedení samonosném ZVS k obsypu zeminou a v provedení k obetonování ZVB, kde plastový korpus tvoří ztracené bednění. Alespoň částečné obetonování je nezbytně nutné tam, kde hladina podzemní vody je nad úrovní základové spáry.

Popis výrobku

Žumpy jsou bezodtoké uzavřené jímky určené k zabudování pod terén. Plnění je zajištěno vstupním nátrubkem DN 110DN 150 (dle zadání), napojeným na odpadní potrubí z objektu. Ke kontrole, případně pro přístup do vnitřního prostoru žumpy slouží průlez o rozměrech 600 x 600 mm (u řady ZH) nebo o průměru 600 mm (u řady ZV) uzavřený plastovým uzamykatelným poklopem, příp. polyuretanovým nebo litinovým poklopem příslušné zátěžové tř. dle EN124.

Plnění zabudovaných žump ze zdrojů probíhá až do zaplnění daného užitného objemu, kterým se rozumí maximální přípustný skladovatelný objem media (t.j. objem vymezený sloupcem kapaliny ode dna žumpy do výše max. přípustné hladiny – 300 mm pod úrovní zakrytí). Režim vyprazdňování žump vyplývá ze skutečné produkce odpadní vody a za jeho bezpečné dodržování odpovídá vlastník (správce) nemovitosti

Rozměrové řady:

typová řada ZV válcové - samonosné
typ užit. objem
(m3)
průměr
(mm)
výška H
(mm)
hmotnost
(kg)
ZV 4 3,8 2176 1530 205
ZV 6 6 2476 1780 260
ZV 8 8 2680 2030 365
ZV 10 10,5 3020 2030 415
ZV 12 12 3024 2280 475
ZV 15 15 3164 2580 560
typová řada ZV válcové - k obetonování
typ užit. objem
(m3)
průměr
(mm)
výška H
(mm)
hmotnost
(kg)
ZV 4 3,8 2000 1520 212
ZV 6 6 2300 1765 273
ZV 8 8 2500 2020 358
ZV 10 10,5 2800 2020 420
ZV 12 12 2800 2270 486
ZV 15 15 2940 2570 560
typová řada ZH hranaté – k obetonování
typ užit. objem
(m3)
délka
(mm)
šířka
(mm)
výška
(mm)
hmotnost
(kg)
ZH 4 4 2300 1560 1520 234
ZH 6 6 2300 2000 1720 290
ZH 8 8 3000 2000 1720 310
ZH 10 10 3300 2000 2020 360
ZH 12 12 3800 2000 2020 405
ZH 15 15 4600 2000 2020 465
ZH 18 18 5000 2000 2020 545
ZH 20 20 5560 2200 2020 590

V případě výskytu podzemní vody je nutno i u samonosných jímek provést alespoň částečné obetonování a zajistit tak jímku proti vztlaku působeném podzemní vodou. 
Po dohodě je možné provést dílčí úpravy dle charakteru konkrétní stavby.


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -