Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Čistírny, septiky a filtry

Přehled zařízení pro zneškodňování odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Základní informace o čištění odpadní vody

Pokud není v obci obecní kanalizace sloužící veřejné potřebě zakončená čistírnou odpadních vod nebo není napojení nemovitostí na tuto kanalizaci technicky možné či ekonomicky únosné, mají majitelé nemovitostí jednu ze tří možností řešit čištění odpadních vod

Každá možnost čištění odpadní vody má své výhody i nevýhody. Před volbou zařízení je vždy třeba poradit se s odborníkem který situaci kvalifikovaně posoudí a navrhne odpovídající řešení.

novy-ZF

Žumpa je de facto bezodtoková jímka, kde se shromažďují splaškové vody přímo z objektu. Žumpa je vodotěsná a není třeba povolení k vypouštění odpadních vod.

novy-ZF

Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) jsou určeny převážně k rodinným domům a malým penzionům se stálým přítokem odpadních vod.

novy-ZF

Septik je nádrž umístěná v podzemí, je průtočná a obsahuje tři postupně protékané komory oddělené příčkami. Septik je třeba doplnit o biologické čištění.


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -