Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Filtry

Zemní filtr

Zemní filtr se zařazuje za septikem jako druhý biologický stupeň čištění splaškových odpadních vod, čímž se zvyšuje celková účinnost čištění. Těleso zemního filtru tvoří plastová nádrž z polypropylenu vytvářející vodotěsnou konstrukcí, ve které je uložena horní rozvodná a dolní sběrná drenáž se štěrkovým obsypem a s vrstvou praného písku jako filtrační náplně. Prostor nad filtrační náplní je překryt vodotěsnou folií a zasypán vrstvou zeminy.

Půdní filtr

Půdní filtr je zjednodušenou alternativní variantou zemního filtru, kde plastové těleso nahrazuje nepropustná PVC folie v kombinaci s geotextilií, chránící ji oboustranně proti mechanickému poškození. Geotextilie a PVC folie se ukládá přímo do předem připraveného výkopu. Vnitřní uspořádání půdního filtru je shodné jako u filtru zemního.

Přiřazení typové velikosti filtru, základní rozměry a způsob instalace obou variant jsou podrobně popsány v Technických dodacích podmínkách výrobce.

Výhody

Provoz zemního a půdního filtru je bez nároku na energii a obsluhu. Pravidelně se kontroluje pouze odtok odpadní vody a případně se provádí vyčištění sběrné šachty.

Výhoda systému septik + filtr je, že nepotřebuje přípojku elektrické energie a z hlediska provozu jsou provozní náklady zanedbatelné.


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -