Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Septiky

Tříkomorový septik je podzemní průtočná nádrž se třemi postupně protékanými komorami oddělenými příčkami. Funguje jako usazovací nádrž ve které se odpadní vody předčistí tím, že dojde k usazení kalu a jeho částečnému anaerobnímu vyhnívání. Usazený kal je pak nutné jednou ročně částečně odčerpat. Samotný septik není dostatečně účinný a je třeba jej doplnit ještě o další stupeň biologického čištění a to buď o zemní či půdní filtr nebo biofiltr. Septik se zemním filtrem nedosahuje účinnosti domovní čistírny, ale hodí se tam kde je produkce odpadní vodu občasná a kdy není vhodné použití domovní čistírny odpadních vod. Vhodné je například použití septiku na chatu. Septik s dočištěním je vhodným řešením pro sezónní rekreační objekty s převážně víkendovým provozem (přerušovaný režim produkce odpadních vod).

Společnost EKOSYSTEM s.r.o. nabízí septiky jako prefabrikované samonosné celoplastové nádrže v provedení

  • válcovém o užitečném objemu 2 m3 až 18 m3 pro 3 až 30 EO
  • oválném o užitečném objemu 2 m3 až 16 m3 pro 3 až 24 EO.

Základní rozměry a způsob instalace jsou podrobně popsány v Technických dodacích podmínkách výrobce (součást dodávky s výrobkem).

Výhody

Anaerobní domovní čistírna odpadních vod, která nepotřebuje přípojku elektrické energie, zanedbatelné provozní náklady. Vývoz kalu pouze jednou za rok.

Stavební povolení

Je třeba. Vyřizuje vodoprávní úřad., správní poplatek.

Povolení k vypouštění

Je třeba. Vyřizuje vodoprávní úřad, bez správního poplatku. Vzhledem k nižší účinnosti tohoto čištění je nutné individuálně posoudit garanci požadovaných odtokových parametrů. Účinnost čištění se pohybuje kolem 50-70%. Při vypouštění do podzemních vod (vsakování), nesplňuje tento způsob požadavek na čištění amoniakálního dusíku (N-NH4) a fosforu (Pc) a je nutné individuální projednání s příslušným vodoprávním úřadem.


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -