Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Další výrobky

Kromě standardních výrobků uvedených na těchto webových stránkách dodáváme různé další výrobky dle konkrétních požadavků zákazníků.
Máme k dispozici vlastní konstrukční oddělení, které navrhne vhodnou konstrukci vč. statického posouzení a výrobních výkresů.

Z dalších výrobků lze jmenovat například

  • různá technologická zařízení pro vodohospodářské účely
  • úkapové a záchytné jímky např. pro autoservisy
  • zásobní nádrže na chemikálie, pitnou nebo užitkovou vodu apod.
  • systémy pro využití srážkových vod apod.
  • vsakovací systémy pro odpadní vody

Dále provádíme montáž, instalaci a servis námi vyrobených zařízení. A montáž technologických celků určených pro vodohospodářské účely.


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -