Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Provzdušňovací věže EVV

PoužitíEVV-vř-1

Stripovací (ventilační) věž je zařízení určené ke kontinuální a vysoce efektivní desorpci plynů a těkavých látek z kapalin, např. chlorovaných uhlovodíků typu DCE, TCE, PCE, aromatických uhlovodíků, radonu, sulfanu, lehkých frakcí ropných látek atp. z podzemních vod nebo k odstraňování oxidu uhličitého CO2 z vody upravené reverzní osmózou nebo kyselou dekarbonizací.EVV-vř-2

Popis funkce

Procesní voda je napojena na přírubový spoj přívodu do páteřní
trubky rozstřiku v horní části věže, distribuována k tryskám a rozstřikována ve formě drobných kapek na strukturovanou výplň s velkým specifickým povrchem (stykovou plochou) umožňujícím výměnu molekul plynu na rozhraní mezi vodou a plynem a tedy účinnou desorpci (vylučování) těkavé látky (CO2 , Cl, radon aj.) z vody. Technologický vzduch je přiváděn od ventilátoru pod spodní nosný rošt, prostupuje výplní a je odváděn výstupem v horní části věže. Upravená voda odtéká trubkou prostupu v patní části věže. Podmínkou správné funkce je vstupní tlak vody před tryskami v rozmezí 0,5 ÷ 2,0 bar.

Rozměrová řada:

rozměrová tabulka aktual


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -