Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Kanalizační gravitační šachty

Kanalizační gravitační šachtaPoužití

Šachty KS-G jsou určeny především k instalaci do systému gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek. Umisťují se na stokové síti tak, aby se zajistila její správná funkce a aby se mohly bezpečně vykonávat všechny práce potřebné při provozu, čištění a údržbě stok. Lze je využít i pro náhradu betonových šachet při rekonstrukci staré kanalizace s potrubními rozvody z jiných materiálů. Jejich naprostá vodotěsnost je předurčuje k použití pro ekologicky náročné stavby, především do míst se zvýšenými požadavky na ochranu podzemních vod.

Popis výrobku

Kanalizační šachtu KS-G tvoří uzavřené válcové těleso o průměru 955 mm se světlou výškou manipulační části šachty od pochozího dna ke stropu min. 1000 mm (při mělkém uložení stoky). Max. světlá výška standardního provedení je 1900 mm. Vstupní část šachty tvoří válcový prostup (komínek) o ø 600 mm a výšce do 600 mm (celková stavební výška šachty je max. 2500 mm). Pod vstupním průlezem je na vnitřní stěně šachty upevněn plastový žebřík. Vstupní otvor do šachty je uzavřen pochozím poklopem z plastu, nebo jiným typem poklopu pro dané zatížení dle EN 124 (např. litinovým tř. A30, B 125 aj.).Šachty se vybavují alternativně 1 až 3 vstupy pro napojení vstupních potrubí a jedním výstupem. DN nátrubků a jejich vzájemná poloha jsou alternativní a jsou přizpůsobovány dle konkrétních požadavků stavby.

Kanalizační gravitační šachta KS GPopis funkce

Kanalizační šachty se navrhují všude tam, kde se mění směr nebo sklon přímých úseků stok, příčný profil nebo materiál stoky, na horním konci každé stoky a v místě spojení dvou nebo více stok, pokud v těchto místech nejsou nahrazeny jiným objektem, který splňuje současně účel vstupní šachty. Vzdálenost dvou kanalizačních šachet v přímé trati průlezných a neprůlezných stok má být nejvýše 50 m.


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -