Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Vodoměrné šachty

Domovní vodoměrné šachty jsou určeny k uložení vodoměrné sestavy při napojení vodovodní přípojky objektu k hlavnímu řadu tam, kde nelze vodoměrnou sestavu umístit přímo do budovy.

VODOMĚRNÉ ŠACHTY VS K1  a VS K2  nebo (VS K1/Z a VS K2/Z)

Technické údaje

Vodoměrné šachty VS K 1 a VS K 2 se vyrábí stáčením a svařováním konstrukčních desek z polypropylenu. Jsou konstruovány jako samonosné v provedení pro osazení do nepojezdných provozních ploch s vyloučením zatížení vozidly (např. zatravněných, případně do ploch kategorie chodníky, pěší zóny apod.) a v provedení do pojezdu osobními vozidly. Konstrukce šachty byla posouzena statickým výpočtem.

Pro jičínský region a jeho specifikum vyrábíme vodoměrné šachty VS K1/Z nebo VS K2/Z při zachování stejných rozměrů, ale s jiným konstrukčním řešením.

Šachta je majetkem vlastníka objektu. Umístnění vodoměrné šachty musí být u objektu tak, aby byl umožněn přístup pracovníkům správce, nebo majitele vodovodní sítě k odečtu stavu vodoměru. Nainstalovaná vodoměrná sestava je majetkem správce sítě a nesmí být nijak upravována, ani s ní nijak manipulováno.

Popis výrobku

Vodoměrnou šachtu VS-K tvoří základní válcové těleso s pevným stropem opatřeným prostupem ø 600 mm osazeným šachtovým komínkem výšky 200 mm. Průlez je zaklopen plastovým snímatelným poklopem. Plastový poklop na šachtu je možné na objednávku (dle individuálních požadavků) uzpůsobit, např. jako uzamykatelný, zateplený a pod.. Šachty jsou standardně vybaveny napevno přivařenými plastovými stupačkami pro usnadnění vstupu. Prostup vodovodní přípojky do šachty je řešen jako integrovaný – trubka přívodu i odvodu se zasune do svěrné spojky vevařené do stěny šachty a dotažením její objímky uvnitř šachty dojde k fixaci trubky a utěsnění prostupu. Součástí dodávky šachty VS-K je volně vložený plastový podstavec pod vodoměrnou sestavu.

 

 

Rozměry

VS-K1 (VS K1/Z) VS-K2 (VS K2/Z)
Průměr (mm) 1000 1200
Výška tělesa (mm) 1300 1300
Celková výška (mm) 1500 1500

 

VODOMĚRNÉ ŠACHTY VS K1-V

Samonosná plastová šachta odolná tlaku zeminy a spodní vody do výše 1300mm od dna šachty. Není nutné obetonování; instaluje se na betonovou desku a obsype se pískem, prosátou zeminou, jemnou drtí …… apod. Při provedení dobetonování dna (uvnitř šachty) do výšky 1500mm je možno šachtu instalovat na lokality s výskytem podzemní vody nad úrovní základové spáry.

 

 

 

 

Rozměry

VS K1-V
průměr (mm) 1000
výška tělesa (mm) 1300/1500
celková výška (mm) 1500/1700

 

VODOMĚRNÉ ŠACHTY VS K1-Be

Plastová vodoměrná šachta s přípravou pro částečné – rychlé obetonování je určena pro lokality zatížené pojezdem, případně s výskytem podzemní vody nad úrovní základové spáry. Tato šachta se dodává bez plastového víky (předpokládá se použití zátěžového poklopu v betonovém či kovovém provedení ve třídě B).

 

 

 

 

Rozměry

VS K1-Be
průměr (mm) 1000
průměr stropu šachty (mm) 1200
výška tělesa šachty (mm) 1300/1500
celková výška (mm) 1500/1700

 

MALOPRŮMĚROVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA VS – K06

 

Plastová šachta průměru 600 mm pro osazení do míst s omezenými hranicemi pozemku. Vnitřní prostor šachty je tepelně odizolován od okolního prostředí vloženou izolací. Zakrytí šachty je provedeno snímatelným zatepleným plastovým víkem.  Nad dnem šachty jsou proti sobě dva integrované prostupy pro napojení, pomocí plastových svěrných spojek tlakovými PE hadicemi na vodovodní řád. Hadice jsou vyvedeny a ukotveny 1m nad dnem šachty a jsou zakončeny PE spojovací závitovou objímkou 32/1“ pro instalaci vodoměrné soustavy. Vodoměrná soustava (vodoměr s uzavíracími kohouty před a za vodoměrem) je tak osazena cca 450 mm pod úrovní víka šachty aby byla možná snadná manipulace s kohouty a odečet nebo případná výměna vodoměru. Vodoměrná šachta VSK-06 je dodávána kompletně vystrojená vodoměrnou soustavou pro průtok 2 ÷ 5 m3/hod.

 

Rozměry

VS – K06
Vnější průměr šachty mm 600
Vnitřní průměr šachty mm 370
Celková výška šachty 1700

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -