Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Žumpy a jímky

Žumpa je bezodtoková jímka, ve které se shromažďují splaškové vody z objektu. Musí být vodotěsná a nesmí z ní unikat žádné odpadní vody. Žumpu je vhodné instalovat tam, kde je problém získat povolení k vypouštění zejména do vod podzemních a u objektů využívaných jen zřídka. Nevýhodou je, že při řádném vyvážení se jedná o nejnákladnější způsob zneškodňování odpadních vod a je tedy vhodné pouze u obytných objektů s minimální produkcí vody, které nejsou vybaveny vodovodem nebo pouze ke shromažďování fekálních odpadů (při suchém záchodu) v místech, kde není vhodný recipient a znečištění splašků musí být co nejvíce omezeno. Podmínkou je, aby k žumpě mohl zajet fekální vůz.

Společnost EKOSYSTEM spol. s r.o. nabízí žumpy jako celoplastové jímky v provedení

  • samonosné válcové o užitečném objemu 4 až 15 m3
  • hranaté určené k obetonování o užitečném objemu 4 až 20 m3.

Základní rozměry a způsob instalace jsou podrobně popsány v Technických dodacích podmínkách výrobce (součást dodávky s výrobkem).

Výhody

Není třeba povolení k vypouštění odpadních vod. U válcového provedení instalace s obsypem zeminou bez nutnosti obetonování.

Nevýhody

Cena za periodické vyvážení (objednávejte pouze u firmy, která má patřičné oprávnění pro nakládání s odpady, je nutné uschovávat doklad o odvozu z důvodu možné kontroly příslušných úřadů).

Stavební povolení

Podle vodního zákona se žumpy nepovažují za vodní dílo a k jejich instalaci postačí ohlášení stavebnímu úřadu


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -